Strona główna » Aktualności/Porady » Porady - praca za granicą

Jak bezpiecznie wybrać się do pracy za granicę?

Polacy  jako obywatele UE mogą podejmować pracę u zagranicznych pracodawców. Mają pełna swobodę wyboru pracodawcy, natomiast warunki zatrudnienia z reguły są określane przez obowiązujące w danym kraju prawo lub prawo unijne. Jedynie osoby zarejestrowane w  Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako bezrobotne, przed wyjazdem za granicę do pracy, musza zgłosić ten fakt do PUP.

Z usług niepublicznych agencji zatrudnienia takiej jak Agencja Pracy korzysta rocznie ok. 100 tysięcy osób. Polacy wyjeżdzający za granicę chcą zdobyć pracę, nowe kwalifikacje a także poprawić swój byt.

Agencja Pracy Timberworks dokłada wszelkich starań by wyjazd z nami był bezpieczny i satysfakcjonujący. Niestety, często pojawiają się informacje o działalności nielegalnych (nieuczciwych) pośredników proponujących pracę za granicą, którzy często, chcąc uwiarygodnić swoją ofertę, angażują w proces rekrutacji publiczne służby zatrudnienia. Dlatego zalecamy sprawdzenie kim jest pośrednik oferujący pracę. Z całą pewnością powinien mieć aktualne i rzeczywiste dane adresowe, mieć na swoim koncie już zrealizowane procesy rekrutacyjne certyfikat nadawany Agencji Pracy. Rejestr Agencji pracy prowadzi urząd Marszałka Województwa. Nie mają obowiązku posiadania certyfikatu tylko agencje z państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Mają one jedynie obowiązek informowania o swojej działalności.

Pamiętaj : nie zgadzaj sie na wyjazd bez umowy!

Przed wyjazdem między pracownikiem a Agencją powinna być zawarta umowa zawierająca wszystkie istotne szczegóły takie jak: nazwę pracodawcy i dane adresowe, wynagrodzenie, zakres obowiązków, ubezpieczenia, koszty podlegające zwrotom.

Prosimy też pamiętać, że Agencja pracy nie może pobierać żadnych opłat za pośrednictwo i znalezienie pracy. Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tylko niektóre koszty mogą podlegać zwrotowi przez pracownika  np.;  koszty przelotu, badań lekarskich, tłumaczeń dokumentów.

Wyjeżdzając za granicę, niezależnie czy też poprzez Agencję, zawsze zbierz potrzebne informację nt. miejsca pracy, obowiązującego prawa, jego kultury i obowiązujących wartości. Istotne będa koszty ewentualnego leczenia, przejazdów komunikacji a nawet kosztów bieżącego życia, co pozowli Ci zorientować się czy proponowana stawka wynagrodzenia pokryje wszystkie potrzeby. Niekiedy z pozoru interesujące propnowane wynagrodzenie może już takie nie być w zestawieniu z kosztami życia za granicą.

Pamiętaj żeby pozostawić aktualne kontakty do siebie, jak i również zabierz ze sobą aktualne adresy polskich placówek dyplomatycznych. Zorientuj się w jakich sytuacjach i gdzie możesz uzyskać potrzebna pomoc. Zabierz ze sobą wymagane dokumenty ubezpieczeniowe oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

Życzymy udanej i satysfakcjonujacej pracy.

 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.