Usługi HR

Agencja Pracy Timberworks współpracuje ze specjalistami z zakresu zasobów ludzkich.Nasi konsultanci posiadają doświadczenie w przygotowywaniu systemów ocen okresowych, wartościowania stanowisk, modeli kompetencji czy badania opinii pracowników. Narzędzia te były przygotowywane dla takich branż jak: energetyczna, nieruchomości, finanse i samorządowa.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Prosimy o przesłanie zapytania na formularzu do kontaktu.

Opisy stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy jest jednym z podstawowych dokumentów w zasobach ludzkich. Jest niejako fundamentem, od którego rozpoczyna się wiele innych projektów jak: rekrutacje, wartościowanie i oceny okresowe. Opis stanowiska pracy pokazuje cel istnienia danego stanowiska, miejsce w strukturze jak i również wymagania kompetencyjne.

Oceny okresowe - SOP

 

System oceny okresowej pracowników służy do określenia poziomu i jakości pracy wykonanej przez danego pracownika. Dzięki ocenie okresowej zyskujemy narzędzie pozwalające podjąć decyzję o ewentualnych nagrodach, szkoleniach czy awansach, przeniesieniach. Duże znaczenie ma również element motywacyjny stosowania SOOP.

 • Korzyści z wprowadzenia ocen okresowych:
 • zarządzania kapitałem ludzkim
 • racjonalna polityka motywacyjna i wynagrodzeniowa
 • diagnoza posiadanych zasobów pod względem jakościowym
 • racjonalna polityka szkoleniowa
 • poprawa komunikacji wewnętrznej – przejrzystość.


Wartościowanie stanowisk

Wartościowanie stanowisk to kompleksowy system wyceny pracy na poszczególnych stanowiskach w danej organizacji, który pozwala:

 • ustalić hierarchię stanowisk w strukturze organizacji
 • zbudować racjonalny system wynagrodzeń
 • zweryfikować zadania i zakresy odpowiedzialności na stanowiskach
 • wskazać stanowiska zdublowane pod względem nazewnictwa lub treści pracy

Ważne: w przypadku wartościowania stanowisk oceniamy wartość stanowiska pracy, a nie pracowników, którzy je zajmują.

Model kompetencji

Kompetencje są komplementarnym podejściem do określenia oczekiwań wobec pracownika w zakresie oczekiwanych postaw, umiejętności czy wiedzy. Odpowiadają one na pytanie: co, w jakim sposób, przy pomocy jakich narzędzi pracownik wykonuje zadania. Kompetencja rozumiana jest przeze mnie jako: zbiór zachowań, wiedzy, umiejętności, opanowanych przez pracownika i przejawianych w trakcie wykonywania pracy na określonym i oczekiwanym przez organizację poziomie.

Model kompetencji jest niczym katalog cech wartości i sposobów wykonywania pracy potrzebnych w danej firmie. Model kompetencji zawiera zbiór wszystkich kompetencji wymaganych w firmie z podziałem na kompetencje główne i dodatkowe.

Opracowanie modelu kompetencji to przede wszystkim uporządkowanie na poziomie strategicznym informacji:

 • jakiej jakości kapitał ludzki jest potrzebny
 • jakie cechy, umiejętności, postawy należy rozwijać w organizacji
 • jakich pracowników należy pozyskiwać
 • za jakie zachowania i postawy nagradzać
 • jakie cechy i postawy są niepożądane.

Wiedza ta jest wykorzystywana na poziomie rekrutacji, oceny, rozwoju i wynagradzania pracowników.

Badanie opinii pracowników

Badanie opinii pracowniczej to bardzo przydatne narzędzie szczególnie w employer brandingu czyli budowaniu wizerunku pracodawcy. Badanie pozwala na poznanie opinii pracowników na wybrany temat lub ogólnie na temat oceny pracodawcy.

Badanie może również posłużyć sprawdzenia jakie motywatory są atrakcyjne dla pracowników i na tej podstawie zbudować efektywny system motywacyjny.

 

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.