Praca za granicą w Państwie Członkowskim UE – formularz A1.

 

Pracownik, który chce pracować za granicą na zasadzie oddelegowania przez pracodawcę, w tym przypadku przez Agencje Pracy Tymczasowej i jednocześnie chce być  ubezpieczany nadal w Polsce, musi posiadać formularz A1 (poprzednio formularz E 101).Jest on wydawany przez odpowiedni dla pracownika oddział ZUS.

Taka forma oddelegowania nie może trwać dłużej niż 24 mies.

Warunki uzyskania A1 ZUS dla pracownika fizycznego:

  • Pracownik wyjeżdża na okres nieprzekraczający 24 miesięcy
  • Pracownik nie wyjeżdża w zastępstwie innej osoby
  • Pracownik podlega ubezpieczeniu co najmniej miesiąc
  • Firma wysyłająca pracownika musi prowadzić  znaczną cześć działalności na terenie Polski

 

Uprawniony jest również ten pracownik, który został zatrudniony po to by być oddelegowanym za granicę, pod warunkiem bycia ubezpieczonym przed zatrudnieniem u danego pracodawcy.

Formularz może również uzyskać pracownik będący na własnej działalności gospodarczej.

Warunki uzyskania A1 ZUS (E101) dla osoby na działalności gospodarczej-samodelegowanie:

  • Przedsiębiorca prowadzi znaczną część działalności w miejscu zarejestrowania firmy ( Polska)
  • Działalność trwa min. 2 miesiące przed dniem „samodelegowania”
  • Prowadząc działalność w innym kraju Członkowskim musi spełniać warunki tego kraju do prowadzenia działalności
  • Działalność wykonywana na terenie kraju Członkowskiego musi być podobna.
  • Czas na „samodelegowanie” nie przekroczy 24 miesięcy.

Przedsiębiorca musi przedstawić odpowiednią dokumentacje potwierdzająca w/w kryteria, np.: kontrakt na prowadzenie działalności, f-ry za minione miesiące, zaświadczenie o byciu płatnikiem VAT itp. Przedsiębiorca jest też zobowiązany do udokumentowania że w trakcie samodelegowania nadal posiada infrastrukturę umożliwiająca mu wznowienie działalności na terenie Polski po powrocie np.: biuro, adres,

Przepisy o ubezpieczeniu w kraju macierzystym i wydaniu Formularza A1 pozostawiają dużo miejsca na interpretację. Oznacza to, że w większości sytuacji odbiegających od w/w wymogów, ZUS ocenia zasadność wydania A1 indywidualnie.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.